Menedżer Sprzedaży

Nie masz jeszcze Menedżera Sprzedaży?

Aktywuj

Samouczki: Transakcje

Zwrot prowizji

Z poziomu nowego Menedżera Sprzedaży możesz również wystąpić o zwrot prowizji. Jeśli z jakiegoś powodu transakcja nie doszła do skutku przenieś ją do sekcji Nieudane.

Po przejściu do sekcji Nieudane zobaczysz przeniesione przez siebie transakcje, które w ostatniej kolumnie, zatytułowanej Zwroty Prowizji, będą oznaczone odpowiednimi ikonami. Do przeglądania transakcji według statusu zwrotu prowizji możesz również użyć filtra Status zwrotu prowizji.

Jeśli do określonej transakcji możesz wystąpić o zwrot prowizji, zaznacz ją i kliknij w ikonę Zwrot Prowizji pod listą transakcji. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której będziesz mógł dokończyć proces składania formularza zwrotu prowizji.

Powód zwrotu prowizji możesz definiować osobno dla każdej transakcji lub wybrać wspólny powód dla wszystkich transakcji w stosunku, do których starasz się o zwrot prowizji.

Co oznaczają ikony w kolumnie Zwroty prowizji?

Nie możesz jeszcze wystąpić
Ikona oznacza, że jeszcze nie możesz wystąpić o zwrot prowizji, ponieważ nie minęło 7 dni od daty zakończenia oferty lub nie minęły 4 dni od czasu wysłania przypomnienia do Kupującego.
Możesz wystąpić
W odniesieniu do transakcji oznaczonej tą ikoną możesz wystąpić o zwrot prowizji.
Wystąpiłeś
Do transakcji oznaczonej tą ikoną złożyłeś już formularz zwrotu prowizji.
Nie możesz już wystąpić
W odniesieniu do transakcji oznaczonej tą ikoną nie możesz już wystąpić o zwrot prowizji, ponieważ minął czas przewidziany na złożenie wniosku (minęło ponad 45 dni od daty zakończenia oferty).

Kontakt

Skorzystaj z naszego Formularza kontaktowego