Menedżer Sprzedaży

Pomoc

Import danych o szablonach

 

W tym artykule dowiesz się jak importować dane o szablonach z pliku CSV/XML:

 

1. Import pliku CSV/XML o domyślnej strukturze

Najpierw sprawdź, jaką strukturę pliku przyjmie Menedżer Sprzedaży. Dodaj jeden przykładowy szablon oferty i wyeksportuj go w takim formacie, w którym będziesz importował swoje dane. Wyeksportowany plik potraktuj jako wzór - swoje dane importuj w pliku o identycznej strukturze.

Uwaga! Jeżeli chcesz dodać nowy szablon oferty, podaj ujemną wartość w ID szablonu.

Uwaga! Nie wszystkie dane, których potrzebujesz do wystawienia oferty zaimportujesz z pliku. Brakujące informacje uzupełnisz po imporcie, edytując szablon w Menedżerze Sprzedaży.

Aby zaimportować tak przygotowany plik:

 • Przejdź do zakładki: Szablony: Dodatkowe opcje > Eksportuj lub importuj dane.
 • W polu Schemat wybierz Menedżer Sprzedaży.
 • Wskaż konto sprzedaży, do którego szablony mają zostać przypisane.
 • Wybierz plik CSV lub XML, który chcesz zaimportować.
 • Kliknij przycisk Importuj.


Do góry

 

2. Import pliku CSV/XML o własnej strukturze

Możesz zaimportować szablon o własnej strukturze, w tym celu


 • W polu Źródło wybierz plik lub podaj ścieżkę do niego.
 • Uzupełnij dane potrzebne do importu:
  • Nazwa – pod którą MS zapamięta Twoje ustawienia.
  • Ścieżka do pól szablonu (tylko XML) – określ gdzie w XMLu Menedżer odnajdzie dane o szablonach. Np.: w poniższym przypadku trzeba podać „products/product”


W

 • Powiąż pola w Twoim pliku z odpowiednimi danymi, tak jak na poniższym przykładzie:


Nie musisz wypełniać wszystkich pól. Menedżer nie zaimportuje danych z pól niepowiązanych.

Uwaga! Zdjęcia możesz dodawać tylko przy tworzeniu nowych szablonów.

 • Kliknij przycisk zapisz - teraz możesz wybrać swój szablon w polu Schemat i wykonać import.


Do góry